Swift

Interact with TableView when using DiffableDataSource

In the first post we discussed on using DiffableDataSource and Combine together but so far we only learned how to setup data source. In this part we’re going to learn how to setup swipe to delete action by creating your own DiffableDataSource. If you haven’t read the first part you can find it here: Also, …

Continue Reading
Swift

Using DiffableDataSource and Combine.

DiffableDataSource is an API was introduced in iOS 13. It helps us more efficiently and easily setup datasource for a table view or collection view. Today, we’re gonna increase its powerful by using it with the Combine framework. OK, let’s see how it work together. Before start feel free to download and then open the …

Continue Reading
Swift

Introduction to Regular Expressions

I’m been working in an application that need to use Regular Expression (as well known as Regex) to validate user informations so today I want to talk a little bit about it. Let’s get started. Regular Expressions Regular Expressions are useful for parsing and validating if any text matches a given pattern or not. Let’s …

Continue Reading
Swift

Compositional Layout in UICollectionView

I had a lot of fun when explore the new API so I decided to make a post to share with you guys what I’ve learned. Let’s get started. Updated: I’ve created a instagram-like layout using Compositional Layout. You can check it out here: https://github.com/LearnWithTung/InstagramGridLayout A boring introduction (but it’s worth to read) Compositional Layout …

Continue Reading
Architecture

Strategy Design Pattern – 21 Guns

Dạo gần đây mình hay nghe lại các bài hát us-uk ngày xưa, nghe đến 21 Guns — Green day thì tự nhiên muốn viết về Strategy pattern, tất nhiên nội dung bài hát thì không gì đến liên quan Strategy rồi, chỉ là cái tên làm mình liên tưởng tới thôi 😆. Dù sao …

Continue Reading
Architecture

Dependency Injection Explained: Dependency injection

Phần hai: Dependency không ăn được. Vậy dependency injection thì sao ? Updated: Video cho bài viết này. Các bạn có thể xem ở đây, tuy nhiên đọc bài viết sẽ chi tiết hơn nhé: Ở phần một chúng ta đã cùng tìm hiểu về Dependency. Nếu các bạn chưa đọc thì mình sẽ để …

Continue Reading
Swift

Functional programming by example in Swift

Map, flatMap, Reduce and Filter. Hôm trước mình được đề nghị tìm một số bài viết về functional programming cho các anh em dev đọc vì khách hàng đang muốn áp dụng nó vào trong dự án của họ tuy nhiên nhiều anh em chưa biết hoặc hiểu nhiều về cách sử dụng. Uhm… Mình …

Continue Reading
Architecture

Dependency Injection Explained: Dependency

Phần 1: Dependency là gì ? có ăn được không ? Updated: Video cho bài viết này. Các bạn có thể xem tại đây: Trước khi đi vào tìm hiểu về dependency injection, ở trong bài viết này mình muốn cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm dependency trước. Một khi đã hiểu rõ …

Continue Reading
Architecture

Design pattern yêu thích của mình: Composite

Trong bài viết này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Composite design pattern và một case study mình từng gặp trong thực tế nha. Là một design pattern thuộc “họ” structural, cũng như những patterns khác cùng “họ” Composite pattern giúp cho lập trình viên mở rộng tính năng của phần mềm mà …

Continue Reading