Architecture

MVC is not that bad !

I’ve heard many people say that MVC is a bad architectural pattern and you should never use it in production, they will immediately ask you why do you use it instead of others patterns such as MVVM or MVP and they might ask you to change. But in this article I want to make some …

Continue Reading
Architecture

[SOLID] Open-Closed principle explained

I struggled with my algorithm problems in front of me on my desk for nearly two hours. It sucks “Am I too old doing all of this ?” – I thought, so I decided to temporary stop ! And then I saw an OOP programming book that I was about to read early of today …

Continue Reading
Architecture

Strategy Design Pattern – 21 Guns

Dạo gần đây mình hay nghe lại các bài hát us-uk ngày xưa, nghe đến 21 Guns — Green day thì tự nhiên muốn viết về Strategy pattern, tất nhiên nội dung bài hát thì không gì đến liên quan Strategy rồi, chỉ là cái tên làm mình liên tưởng tới thôi 😆. Dù sao …

Continue Reading
Architecture

Dependency Injection Explained: Dependency injection

Phần hai: Dependency không ăn được. Vậy dependency injection thì sao ? Updated: Video cho bài viết này. Các bạn có thể xem ở đây, tuy nhiên đọc bài viết sẽ chi tiết hơn nhé: Ở phần một chúng ta đã cùng tìm hiểu về Dependency. Nếu các bạn chưa đọc thì mình sẽ để …

Continue Reading
Architecture

Dependency Injection Explained: Dependency

Phần 1: Dependency là gì ? có ăn được không ? Updated: Video cho bài viết này. Các bạn có thể xem tại đây: Trước khi đi vào tìm hiểu về dependency injection, ở trong bài viết này mình muốn cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm dependency trước. Một khi đã hiểu rõ …

Continue Reading