Architecture

Design pattern yêu thích của mình: Composite

Trong bài viết này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Composite design pattern và một case study mình từng gặp trong thực tế nha. Là một design pattern thuộc “họ” structural, cũng như những patterns khác cùng “họ” Composite pattern giúp cho lập trình viên mở rộng tính năng của phần mềm mà …

Continue Reading