Architecture

Dependency Injection Explained: Dependency injection

Phần hai: Dependency không ăn được. Vậy dependency injection thì sao ? Updated: Video cho bài viết này. Các bạn có thể xem ở đây, tuy nhiên đọc bài viết sẽ chi tiết hơn nhé: Ở phần một chúng ta đã cùng tìm hiểu về Dependency. Nếu các bạn chưa đọc thì mình sẽ để …

Continue Reading
Architecture

Dependency Injection Explained: Dependency

Phần 1: Dependency là gì ? có ăn được không ? Updated: Video cho bài viết này. Các bạn có thể xem tại đây: Trước khi đi vào tìm hiểu về dependency injection, ở trong bài viết này mình muốn cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm dependency trước. Một khi đã hiểu rõ …

Continue Reading